TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHẢO THÍ ĐỢT I NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày 14 - 17/10/2019, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức các lớp tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí năm học 2019 - 2020 tại Nhà khách Đại học Quốc gia và Hội trường B2 Đại học Giáo dục ĐHQGHN.

Các lớp tập huấn được Trung tâm Khảo thí tổ chức nhằm hỗ trợ hoạt động Đổi mới phương pháp giảng dạy của các đơn vị đào tạo trong toàn ĐHQGHN thông qua việc nâng cao năng lực thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá và phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giảng viên và cán bộ làm công tác khảo thí.

Lớp tập huấn Thiết kế ngân hàng câu hỏi thi, đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học đợt 1 tổ chức ngày 14 - 15/10/2019 với sự tham gia của các giảng viên đến từ trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN, Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Quốc tế và Khoa Y Dược.

Lớp tập huấn về Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá đợt 1 tổ chức ngày 16 - 17/10/2019 với sự tham gia của các cán bộ, chuyên viên làm công tác đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng của các đơn vị như Trường Đại học Công nghệ,  Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Y Dược.

Dưới đây là một số hình ảnh các lớp tập huấn:ảnh thầy long_0.jpg

ảnh toàn khóa.jpgảnh thầy ngọc 1.jpganh trao đôi.jpgảnh học viên đặt câu hỏi 1.jpgảnh học viên đặt câu hỏi.jpg16.10.jpgảnh tập huấn 16.10. 1jpg.jpg