Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và và Tổng kết năm 2018

Ngày 07/01/2019, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018. 

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng và thường vụ Công đoàn ĐHQGHN. Về phía Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có: PGS.TS Vũ Đỗ Long - Bí thư, Giám đốc Trung tâm; ThS Vương Thị Phương Thảo - Phó Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã trình bày tóm tắt các thành tích của Trung tâm trong năm 2018 như: Xây dựng 1500 câu hỏi thi kết thúc học phần thuộc khối kiến thức chung trong các chương trình đào tạo đại học của các học phần Khoa học Trái đất và Sự sống, Nhà nước và Pháp luật đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam; Triển khai thành công 6 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về nâng cao năng lực khảo thí của Trung tâm; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 đợt thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 của ĐHQGHN với vai trò là đơn vị ra đề thi, sao in đề thi và chấm thi bài thi ĐGNL cho 1429 thí sinh thuộc 2 khối ngành Khoa học Tự nhiên & Công nghệ và Khoa học Xã hội & Nhân văn; ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2025, tầm nhìn 2035 với mục tiêu trở thành tổ chức khảo thí chuyên nghiệp, có uy tín trong ĐGNL người học và người lao động, tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khảo thí; có mối quan hệ hợp tác thiết thực và bền vững với các tổ chức khảo thí trong nước và quốc tế. Tiếp tục phát huy những thành công đạt được trong năm 2018, Giám đốc Trung tâm đề ra những vụ trọng tâm trong năm 2019: Xây dựng các báo cáo tư vấn chính sách trình ĐHQGHN (Mô hình tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học bằng bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN; Mô hình tổ chức và hoạt động khảo thí trong ĐHQGHN; Mô hình thực thi quy chuẩn về đạo đức nghiên cứu đáp ứng yêu cầu hội nhập học thuật và đào tạo quốc tế của ĐHQGHN từ góc độ đo lường, đánh giá trong giáo dục); Triển khai kế hoạch hoạt động chung với các đơn vị đào tạo giai đoạn 2019 - 2020 với trọng tâm là xây dựng mạng lưới nhân lực khảo thí tại ĐHQGHN và bước đầu xây dựng các bộ công cụ đánh giá trong đào tạo đại học; Tiếp tục triển khai Chương trình nâng cao năng lực khảo thí với 03 giải pháp: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, tập huấn về đo lường, đánh giá trong giáo dục và về bối cảnh giáo dục đại học cho VC, NLĐ và xây dựng nhóm nghiên cứu trong đội ngũ VC, NLĐ của đơn vị.

Cùng với đó, Giám đốc Trung tâm cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm vừa qua của Trung tâm: chưa có đóng góp tích cực cho công tác đào tạo của ĐHQGHN với vai trò là đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo; các hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiên cứu chưa có chất lượng vượt trội, tạo ảnh hưởng tích cực đến hoạt động đào tạo của ĐHQGHN; Thu nhập của VC, NLĐ ở mức trung bình thấp so với mặt bằng chung trong ĐHQGHN.

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo công khai tài chính năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2018 của Trung tâm và Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

DSC08520.JPG

Hội nghị đã được nghe ý kiến đóng góp rất tích cực từ phía các đại biểu dự về phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2019.

DSC08515.JPG

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm vừa qua. Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định trong những năm tới Trung tâm cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: đề xuất với ĐHQGHN về mô hình khảo thí của ĐHQGHN; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên; triển khai thực hiện Đề án thi môn chung; phối hợp với Khoa Quản trị chất lượng, Trường Đại học Giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu; phối hợp với các ban chức năng để tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của ban lãnh đạo và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ theo vị trí việc làm.

DSC08519.JPG

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và danh hiệu chiến sĩ thi đua của ĐHQGHN cho các cá nhân, tập thể của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

49521156_1066337263547601_5327101310787387392_n.jpg

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng danh hiệu thi đua cấp ĐHQGHN cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Một vài hình ảnh Hội nghị:

DSC08526a.jpg

PGS.TS Vũ Đỗ Long trao tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở

DSC08547.JPG

DSC08553.JPG

Toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

VNU-CET