Trao đổi về định hướng phát triển của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Định hướng phát triển Trung tâm Khảo thí trở thành đơn vị khảo thí độc lập, thực hiện các nghiên cứu về khoa học đo lường đánh giá trong giáo dục nhằm đánh giá năng lực cho các bậc học và thị trường lao động.

Đó là chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 7/6/2018.

ThaySON.jpg

 Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, đại diện các ban chức năng của ĐHQGHN: Ban Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch – Tài chính ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến của Ban Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo các phòng chức năng và cán bộ Trung tâm Khảo thí; ý kiến trao đổi của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và đại diện lãnh đạo các ban chức năng, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của toàn thể cán bộ Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá năng lực tuyển sinh đại học của ĐHQGHN từ năm 2015-2016.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh, cơ hội, thách thức đối với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trong giai đoạn hiện nay.Trung tâm cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết để nắm bắt những cơ hội tạo ra những bước đột phá mới trong hoạt động khảo thí.Trung tâm cần xác định mục tiêu trở thành một đơn vị khảo thí độc lập, thực hiện các nghiên cứu về khoa học đo lường đánh giá trong giáo dục nhằm đánh giá năng lực cho các bậc học và thị trường lao động.

Để đạt được mục tiêu đó, trước mắt, Trung tâm cần xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về khảo thí; mời đội ngũ chuyên gia tư vấn; nghiên cứu xây dựng các bộ công cụ đánh giá năng lực người học và người lao động đáp ứng nhu cầu của ĐHQGHN và xã hội; tư vấn chính sách cho ĐHQGHN và ngành giáo dục trong công tác đánh giá năng lực. Ban Giám đốc ĐHQGHN sẵn sàng tạo mọi điều kiện để phát triển Trung tâm thành một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực khảo thí trong cả nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban chức năng cũng đưa ra ý kiến trao đổi về tính hệ thống của công tác khảo thí và những khả năng hỗ trợ của các ban chức năng đối với hoạt động khảo thí trong ĐHQGHN.

Thay mặt cho tập thể lãnh đạo và cán bộ, Giám đốc TT Khảo thí Vũ Đỗ Long đã thể hiện quyết tâm thực hiện những chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN trong thời gian sớm nhất.

VNU-CET