Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng anh thi B1 do Đại học Cambridge- Vương quốc Anh cấp chứng chỉ