Thông báo khóa đào tạo về đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy

Kính gửi: Các Phòng chức năng/chuyên môn

Triển khai Công văn số 892/ĐHQGHN-HTPT ngày 29.3.2019 thông báo khóa đào tạo về đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy của ĐHQGHN, Phòng HCTH thông báo về khóa đào tạo cụ thể như sau:

Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giáo dục song phương Việt Nam – Ireland (VIBE) do Irish Aid tài trợ, ĐHQGHN phối hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen tổ chức Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên”.  ĐHQGHN sẽ tổ chức hoạt động đào tạo Khóa II (đợt 2) và Khóa III (đợt 1) từ ngày 02 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019. Ban Hợp tác và Phát triển là đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ triển khai chương trình. 

1) Đối tượng tham gia chương trình

- 30 cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đang công tác tại ĐHQGHN (khuyến khích các cán bộ ở tất cả các lĩnh vực)

- Tuổi dưới 45 và đã công tác tại ĐHQGHN ít nhất 2 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký)

- Ưu tiên các cán bộ có thể sử dụng tiếng Anh.

2) Các hoạt động chính trong Chương trình

2.1. Khóa đào tạo tập trung:

- Đợt 1: Từ ngày 02 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019 (Cả ngày: 02, 03, 04 và 11; buổi sáng các ngày từ 6 đến 10)

- Đợt 2: Dự kiến 03-05 buổi trong tháng 11 năm 2019

- Định hướng đào tạo theo 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Nhà giáo dục sáng tạo “Nhìn nhận với con mắt mới mẻ”

+ Giai đoạn 2: Nhà giáo dục tinh thần khởi nghiệp “Người thắp lửa”

+ Giai đoạn 3: Nhà giáo dục lãnh đạo “Định hình tương lai”

2.2. Hoạt động khảo sát thực tế tại 01 mô hình khởi nghiệp điển hình tại Việt Nam (dự kiến tháng 11 năm 2019)

2.3. Hoạt động thực tế tại Ai-len: 14 ngày, dự kiến tháng 06 năm 2019 (dành cho những học viên tích cực và xuất sắc nhất) (thông tin về điều kiện tuyển chọn học viên tham gia hoạt động thực tế tại Ai-len xin xem tại website của chương trình: www.vibe2018.vnu.edu.vn

3) Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Trước 12:00, ngày 19 tháng 04 năm 2019
4) Thủ tục đăng ký:

- Đăng ký theo mẫu trên website của chương trình tại địa chỉ: http://vibe2018.vnu.edu.vn/lien-he

- CV hoặc Lý lịch khoa học của học viên (tiếng Việt)

- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ liên quan (nếu có)

- Giấy xác nhận đang công tác tại ĐHQGHN (tiếng Việt)

- Bài luận (lý do tại sao bạn muốn/nên tham gia chương trình và những mong muốn từ chương trình đối với cá nhân và công việc của bạn) (tiếng Việt hoặc tiếng Anh, độ dài không quá 1.500 từ).  

 Thông tin chi tiết về khóa học trong file đính kèm.

             Trân trọng thông báo để viên chức và người lao động được biết và thực hiện.