Thông báo: Danh sách ứng viên dự thi và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2018

 

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí ứng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Hà Phương

02/09/1988

Chuyên viên

Đánh giá và Chứng nhận kết quả

bậc đại học

 1.  

Phạm Hương Thảo

02/03/1980

 1.  

Nguyễn Sơn Tùng

02/05/1986

 1.  

Nguyễn Văn Dũng

08/09/1985

Chuyên viên

Phát triển công cụ đánh giá năng lực

bậc đại học

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Linh

10/09/1993

 1.  

Vũ Thị Thảo

13/04/1981

 1.  

Nguyễn Thị Kim Yến

19/01/1980

Kế toán viên

            Danh sách gồm 7 ứng viên.

            2. Lịch thi:

TT

Bài thi

Lịch thi

 1.  

Kiến thức chung

09h00 – 11h00, 14/01/2019

 1.  

Tin học văn phòng

14h00 – 14h30, 14/01/2019

 1.  

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

15h00 – 16h00, 14/01/2019

 1.  

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (Trắc nghiệm)

08h00 – 08h30,15/01/2019

 1.  

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (Thực hành)

09h00 – 12h00, 15/01/2019

            3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục dự thi:

            Ứng viên có mặt lúc 8h00, thứ 2, ngày 14/01/2019 tại phòng họp tầng 8 nhà C1T, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội để làm thủ tục dự thi.

      Ứng viên mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân để làm thủ tục dự thi.

   (theo công văn số 180/HC-TTKT ngày 28/12/2018 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN)