Hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Ngày 23/4/2018 Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035 tại Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị do PGS.TS Vũ Đỗ Long - Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN làm chủ trì. Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Vương Thị Phương Thảo và cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Khảo thí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Vũ Đỗ Long đã nêu rõ mục tiêu của buổi làm việc và mong muốn viên chức và người lao động hiểu rõ nội dung Chiến lược và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch để triển khai Chiến lược trong thời gian tới.

40298052_709011582782776_712825117842866176_n.jpg

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã nghe thành viên Tổ soạn thảo chiến lược Giới thiệu nội dung Chiến lược phát triển Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển của Trung tâm.

Trong bản nội dung Chiến lược, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đặt mục tiêu trở thành tổ chức Khảo thí chuyên nghiệp, có uy tín trong đánh giá năng lực (ĐGNL) người học và người lao động, tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khảo thí; có mối quan hệ hợp tác thiết thực và bền vững với các tổ chức khảo thí trong nước và quốc tế.

Để cụ thế hóa mục tiêu trên, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu (Nghiên cứu và chuyển giao, nghiên cứu và xây dựng, nghiên cứu và áp dụng, nghiên cứu và tư vấn, nghiên cứu và công bố) cũng như trong các hoạt động dịch vụ về khảo thí (Đánh giá (ĐG) HS,SV, ĐG ngoại ngữ, ĐG người lao động, chuyển giao các sản phẩm khoa học, khảo sát xã hội học).

Để thực hiện thành công Chiến lược, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ xây dựng kế hoạch triển khai gắn với từng mục tiêu và lộ trình cụ thể; Tổ công tác xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược cũng sẽ được thành lập ngay để đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ từ tháng 9. 2018.

Các đại biểu đã tích cực đóng góp trao đổi ý kiến của mình đối với Chiến lược và kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đến năm 2025 và tầm nhìn 2035. Giám đốc Vũ Đỗ Long chỉ ra tiềm năng, cơ hội trong hoạt động dịch vụ khảo thí, cụ thể, xây dựng các bộ câu hỏi ĐGNL và giới thiệu lên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để đối tác trong và ngoài ĐHQGHN biết và tìm hiểu; thiết kế các khóa tập huấn về phân tích câu hỏi thi, đánh giá năng lực người học; tập huấn về kỹ năng xây dựng đề thi; giới thiệu phần mềm ĐGNL tiên tiến của Trung tâm hiện nay; Các phòng cần tích cực, chủ động hơn trong nhiệm vụ của phòng mình, tích cực quảng bá hình ảnh Trung tâm. Một số ý kiến đóng góp khác của tổ chức Công đoàn Trung tâm, của viên chức và người lao động xung quanh việc làm tốt công tác tuyển truyền phổ biến về Chiến lược phát triển của Trung tâm; phối hợp với Chính quyền triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển của Trung tâm;  hợp tác trong lĩnh vực khảo thí về đánh giá ngoại ngữ theo khung 6 bậc; mở rộng mục tiêu đánh giá với các đối tượng đến năm 2025…

Giám đốc Vũ Đỗ Long kết luận chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 theo lộ trình cụ thể, đồng thời Giám đốc cũng yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm đoàn kết, nhất trí, đóng góp hết khả năng của mình, xây dựng Trung tâm Khảo thí phát triển theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

40137769_2133712083558189_1285235449698189312_n.jpg

ảnh mít 1.jpg

anh mít 2.jpg

ạnh mit 3.jpg

VNU-CET