ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (HỆ THỐNG VNU-CET)

 

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC

SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN

CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

(HỆ THỐNG VNU-CET)

Chào mừng bạn đến với Điều khoản sử dụng Hệ thống tổ chức thi trực tuyến của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Hệ thống VNU-CET). Với việc đăng ký thành công tài khoản dự thi trong Hệ thống VNU-CET, bạn cũng đã cam kết là đã đọc và đồng ý với các nội dung về Điều khoản sử dụng Hệ thống VNU-CET dưới đây.

1. Tài khoản của người dự thi

Để sử dụng VNU-CET phải có một tài khoản của người sử dụng. Tên tài khoản do người dùng tự đăng ký trên hệ thống, mật khẩu đăng nhập do người dùng tự khai và được mã hóa khi lưu trữ trên hệ thống.

Mỗi tài khoản của người dự thi kèm theo một ví điện tử dùng để thanh toán lệ phí dự thi của chủ tài khoản.

2. Tiền trong ví điện tử của người dự thi

- Tiền trong ví điện tử của người dự thi có từ các nguồn:

+ Do người dự thi nạp vào theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội nạp vào cho người dự thi thông qua hình thức tiền tặng khi người dự thi mở tài khoản dự thi thành công; tiền thưởng đối với bài dự thi có kết quả xuất sắc khi có tổ chức trao thưởng; tiền tài trợ khi có nhà tài trợ tặng để người dự thi làm bài thi khi đáp ứng tiêu chuẩn của nhà tài trợ.

- Tiền trong ví điện tử của người dự thi chỉ có giá trị sử dụng để thi các môn thi có trên hệ thống trong từng năm mở hệ thống thi.

- Tiền trong tài khoản của người dự thi không quy đổi lại ra tiền mặt để chuyển cho bất kỳ bên liên quan nào. Kết thúc kỳ thi của mỗi năm, nếu ví điện tử của người dự thi còn tiền (không bao gồm tiền thưởng, tiền tặng, tiền tài trợ và sau khi đã trừ đi lệ phí chuyển tiền của ngân hàng quy định), Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo cho người dự thi để đăng ký số tài khoản nhận tiền còn lại.

3. Trách nhiệm của người dự thi

- Người dự thi phải cung cấp chính xác họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại khi đăng ký tài khoản dự thi và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin đó theo quy định của pháp luật. Đây là các thông tin chính thức và duy nhất để Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận, công nhận và làm việc với chủ tài khoản dự thi. 

- Người dự thi có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình. Nếu mật khẩu bị lộ thì mọi phát sinh từ việc lo mật khẩu này do người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Người dự thi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống thi. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và tùy theo mức độ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Người dự thi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để sao chụp và phát tán nội dung đề thi cho bên thứ ba (cá nhân, tổ chức, mạng xã hội). Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và tùy theo mức độ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Người dự thi tuyệt đối không phát ngôn, không có những hành vi làm tổn hại đến uy tín của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Mọi trường hợp chưa thỏa mãn về bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp, người dự thi có trách nhiệm trao đổi với Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội qua các kênh hỗ trợ người dự thi đã công bố.

- Người dự thi đồng ý rằng việc nạp tiền vào ví điện tử của mình là quan hệ trực tiếp giữa người dự thi và nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn và đưa vào Hệ thống VNU-CET; các phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển tiền ở các bước liên quan giữa người dự thi và nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền thì Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội không phải chịu trách nhiệm pháp lý về các phát sinh đó.

- Người dự thi đồng ý rằng, với mỗi đề thi người dự thi đã làm, Hệ thống VNU-CET chỉ thông báo kết quả thi của mỗi câu hỏi thi là đúng hoặc sai còn đáp án đúng của mỗi câu hỏi thi sẽ được công bố khi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tuyên bố kết thúc thời gian sử dụng đề thi đó trên toàn Hệ thống VNU-CET.

- Trong những trường hợp khách quan bất khả kháng của hệ thống thi (sự cố kỹ thuật máy chủ, phần mềm) hoặc các nguồn lực cho hệ thống thi (điện năng của cơ quan điện lực, đường truyền internet của nhà cung cấp dịch vụ internet) dẫn đến gián đoạn hoặc dừng việc làm bài thi, người dự thi đồng ý chấp nhận rủi ro đó mà không có bất kỳ khiếu nại nào với Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Trách nhiệm của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của người dự thi chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích dự thi của người dự thi và không cung cấp thông tin này cho bên thứ ba.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động bình thường của Hệ thống VNU-CET theo nguyên tắc 24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần trong suốt thời gian tổ chức thi, trừ thời gian bảo trì hệ thống được thông báo trước.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dự thi, bao gồm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng Hệ thống VNU-CET vào thời gian làm việc hành chính của các ngày làm việc qua các số điện thoại hotline, fanpage, email của VNU-CET. Trong thời gian từ 18h – 22h hàng ngày, hoạt động hỗ trợ người dự thi được thực hiện qua email và fanpage của VNU-CET.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thông báo đầy đủ mọi thông tin đến của kỳ thi (gồm cả thông tin cập nhật thông tin đã thông báo) đến người dự thi trên giao diện trang chủ của Hệ thống VNU-CET. Trường hợp cần thiết, VNU-CET có thể gửi đến email của người dự thi.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm đảm bảo số tiền có trong ví điện tử của người dự thi được sử dụng chỉ cho việc dự thi và cam kết giải quyết thắc mắc của người dự thi về việc sử dụng tiền trong ví điện tử trên cơ sở thông tin của tài khoản dự thi được lưu vết trong Hệ thống VNU-CET.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm bù lại số tiền đã trừ trong ví điện tử của người dự thi đối với trường hợp sự cố khách quan bất khả kháng của hệ thống thi (sự cố kỹ thuật máy chủ, phần mềm) hoặc các nguồn lực cho hệ thống thi (điện năng của cơ quan điện lực, đường truyền internet của nhà cung cấp dịch vụ internet).

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm hỗ trợ người dự thi trong việc kết nối, cung cấp thông tin thuộc phạm vi của Trung tâm quản lý liên quan đến việc nạp tiền vào ví điện tử của người dự thi với nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền của người dự thi.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm công bố đáp án của mỗi đề thi sau khi đã tuyên bố chấm dứt sử dụng đề thi đó trong Hệ thống VNU-CET. Trên cơ sở phân tích kết quả thi của người dự thi, khi thấy cần thiết, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tổ chức việc giải đáp, hướng dẫn về những nội dung của đề thi.

5. Quyền của người dự thi

- Người dự thi có toàn quyền sử dụng tài khoản dự thi đã đăng ký để làm bài thi theo đúng các quy định được ghi trong văn bản quy định này trừ trường hợp tài khoản dự thi được đăng ký không đáp ứng đúng và đủ các quy định về tài khoản dự thi.

- Người dự thi có quyền yêu cầu Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội giải đáp các thắc mắc về việc sử dụng Hệ thống VNU-CET với tư cách là người dự thi thông qua các kênh hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Người dự thi có quyền yêu cầu Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ khi cần làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho người dự thi với các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Người dự thi có quyền chuyển tiền trong ví điện tử của tài khoản thi đã đăng ký cho người khác đã có tài khoản thi trong Hệ thống VNU-CET hoặc người tiếp nhận đăng ký tài khoản dự thi mới đúng yêu cầu quy định trong văn bản này. Khi nộp đăng ký chuyển tiền trong ví điện tử cho người khác, người dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Quyền của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền đình chỉ hoặc từ chối cung cấp dịch vụ hoặc xóa tài khoản dự thi trong trường hợp phát hiện người dự thi cung cấp thông tin đăng ký tài khoản dự thi không đúng quy định hoặc có những hành vi vi phạm các trách nhiệm của người dự thi đã quy định trong văn bản này. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội gửi thông báo cho người dự thi qua email đã đăng ký tài khoản dự thi ít nhất 3 giờ trước khi thực hiện quyền này.

 - Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền đình chỉ ngay tài khoản dự thi của người dự thi mà không cần thông báo trước theo quy định như trên trong các trường hợp khẩn cấp hoặc nghiêm trọng.

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung thỏa thuận nào, vào bất cứ lúc nào và có nội dung được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trên website http://cet.vnu.edu.vn.

VNU-CET