Điểm tin thi Đánh giá năng lực sau đại học đợt 1 năm 2017

 

      Đợt 1 năm 2017, công tác tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ  của ĐHQGHN do 5 Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các trường thành viên đảm nhận, gồm Trường Đại học KHTN, Đại học KHXH&NV, Đại học Giáo dục, Đại học Công nghệ và Đại học Kinh tế.

    Các đơn vị đào tạo tuyển sinh theo phương thức ĐGNL đối với các chuyên ngành được ĐHQGHN phê   duyệt: đợt 1 năm 2017 có 60 chuyên ngành, trong đó 47 chuyên ngành khối KHTN&CN và 13 chuyên ngành khối KHXH&NV, với 752 thí sinh tham dự.

    Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN được ĐHQGHN giao làm đầu mối công tác tổ chức ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi đối với bài thi ĐGNL.

     Công tác tổ chức từ ra đề thi đến chấm thi được Trung tâm Khảo thí thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của ĐHQGHN.

     Kết quả khảo sát thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL của 5 kỳ thi (từ năm 2015 đến nay), có thể thấy, phần lớn thí sinh (69,15%) đánh giá đề thi phù hợp với năng lực của thí sinh, đánh giá đúng năng lực để vào ngành học mà thí sinh đã lựa chọn.

     Kỳ thi sau đại học đợt 2 năm 2017 của ĐHQGHN sẽ diễn ra từ ngày 9/9 đến 10/9/2017, trong đó bài thi ĐGNL được tổ chức vào buổi sáng ngày 9/9,thí sinh tìm hiểu thông tin chi tiết tại website của ĐHQGHN và các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tham khảo định dạng và bài thi mẫu ĐGNL sau đại học trên website của ĐHQGHN và Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Dưới đây là những hình ảnh của kỳ thi Đánh giá năng lực Sau đại học đợt 1 năm 2017:

VNU - Tuyen sinh SDH dot 2 nam 2016 (6).jpg

Thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi

VNU - Tuyen sinh SDH dot 2 nam 2016 (12).jpg

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải  kiểm tra tình hình tổ chức thi ĐGNL

VNU - Tuyen sinh SDH dot 2 nam 2016 (17).jpg

Thí sinh ra về sau khi kết thúc thời gian làm bài

Link liên quan: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2092/N20453/dHQGHN-to-chuc-thanh-cong-ky-thi-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2017.htm

 

VNU-CET