Đại hội Công đoàn Trung tâm Khảo thí lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022

 

Sáng 21/7/2017, Công đoàn Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm Khảo thí lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự Đại hội có: đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn ĐHQGHN; lãnh đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Vũ Đỗ Long; Phó Giám đốc Trung tâm Vương Thị Phương Thảo; Bí Thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Nguyễn Sơn Tùng, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Khảo thí.

  Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Ngành Giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với nhiều chủ trương đổi mới; hệ thống công đoàn các cấp của Công đoàn ĐHQGHN đang hướng tới Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội Công đoàn Trung tâm Khảo thí được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ lâm thời, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

(Ảnh Toàn cảnh đại hội Công đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN)

(Ảnh Toàn cảnh đại hội Công đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN)

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ lâm thời, với những thành tích nổi bật, đó là:

          - Tuyên truyền, vận động đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, Luật Lao động, Luật Công đoàn; động viên viên chức và người lao động ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác trong giai đoạn phát triển mới của Trung tâm;

          - Công đoàn quan tâm thực hiện công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cụ thể như: đề xuất với lãnh đạo Trung tâm xem xét thực hiện chế độ đối với viên chức và người lao động nhân dịp các ngày Lễ, Tết…; tổ chức cho viên chức và người lao động tham quan, du lịch; tổ chức các buổi sinh hoạt nhân các ngày lễ lớn; Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ đối với công đoàn viên, người lao động và người thân công đoàn viên…  

        - Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn; quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Có được những thành công đó, trước hết là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi ủy, sự ủng hộ chặt chẽ của Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng chức năng/chuyên môn, tổ chức đoàn thanh niên Trung tâm; đội ngũ Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Trung tâm là những cán bộ nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao; đặc biệt là nhờ vào sự cố gắng của tất các công đoàn viên trong toàn Trung tâm.

           Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022 với quyết tâm cao.

          Đại hội đã có 03 báo cáo tham luận từ 03 phòng chức năng/chuyên môn. Cụ thể: Vai trò của Công đoàn trong công tác vận động công đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Công đoàn với việc vận động công đoàn viên tham gia các phong trào; Công đoàn với công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho công đoàn viên tạo động lực nâng cao chất lượng công việc. Các báo cáo tham luận đã đại diện cho tiếng nói của các đoàn viên công đoàn đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công đoàn. Đại hội thật sự trở thành diễn đàn dân chủ để các đoàn viên công đoàn có cơ hội chia sẻ, đóng góp, đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Trung tâm và Công đoàn Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Vũ Đỗ Long đánh giá cao hoạt động công đoàn Công đoàn Trung tâm Khảo thí trong nhiệm kỳ lâm thời. Ban chấp hành lâm thời Trung tâm đã nỗ lực, nhiệt tình, hỗ trợ tích cực cho Chi ủy, Ban Giám đốc, góp phần vào sự phát triển chung của Trung tâm Khảo thí. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đáp ứng với những thay đổi mới của Trung tâm.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn ĐHQGHN đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình của Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Trung tâm. Trong thời gian qua, Trung tâm có sự thay đổi về nhiệm vụ và tổ chức nhân sự nên có ảnh hưởng nhất định đến tinh thần của viên chức và người lao động. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi ủy, sự phối hợp tích cực của Ban Giám đốc, Công đoàn Trung tâm đã động viên viên chức và người lao động ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác. Để Công đoàn Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh, Ban chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022 cần phải: tiếp tục xây dựng, củng cố khối đoàn kết, đồng lòng trong viên chức và người lao động; sâu sát và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của viên chức và người lao động từ đó cùng với lãnh đạo Trung tâm tìm cách giải quyết các vấn đề (nếu có); đẩy mạnh các hoạt động phong trào thông qua các hoạt động phối hợp với Công đoàn bạn và các mối quan hệ đối ngoại; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

          Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Khảo thí nhiệm kỳ 2017-2022, với 03 uỷ viên Ban chấp hành. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V.

tang hoa

 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Vũ Đỗ Long tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Khảo thí khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022

pgd

Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí Vương Thị Phương Thảo tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Khảo thí khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội cũng đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên ủy viên Ban chấp hành lâm thời, không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2017-2022.

gd

 

Đoàn chủ tịch đã tổng kết Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với 100% ý kiến nhất trí của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Đại đã thành công tốt đẹp!

gfgfgfg

         Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Khảo thí nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức ngày 25/7/2017. Hội nghị đã bầu đ/c Đoàn Thị Thái, ủy viên Ban chấp hành là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2022; đ/c Nguyễn Thị Hà Phương, ủy viên Ban chấp hành được cử phụ trách công tác kiểm tra công đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến, ủy viên Ban chấp hành được cử phụ trách công tác tài chính công đoàn. Hội nghị cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Chấp hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

VNU-CET