HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi bằng tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ website: http://cet.vnu.edu.vn chọn mục "THI TRỰC TUYẾN"

Chọn mục thi trực tuyến

Bước 2: Chọn môn thi, đề thi

Trên giao diện ban đầu của hệ thống hiển thị các môn thi và đề thi của từng môn thi. Thí sinh chọn ĐỀ của môn thi mình muốn thi, bên cạnh có hiển thị số chi phí dự thi. Điều kiện để vào thi được là trong "VÍ TÀI KHOẢN" của bạn trên hệ thống phải còn số dư lớn hơn hoặc bằng số phí dự thi.

Chọn môn thi, đề thi

Lưu ý:

- Thí sinh có thể thi nhiều lần, chọn những đề thi khác, môn thi khác chưa thi.

- Thí sinh có thể xem lại lịch sử những môn thi, đề thi mình đã tham gia thi. Bằng cách bấm xem "Lịch sử thi" ở góc trên, bên phải màn hình.

Bước 3: Làm bài thi

Sau khi chọn môn thi, đề thi màn hình hiển thị thông tin của đề thi đấy. Thí sinh sẵn sàng thì bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" để thực hiện làm bài

Nút bắt đầu làm bài

 

Giao diện làm bài thi được chia làm ba vùng: Vùng trên bên trái hiển thị tên bài thi và phần thi đang được thực hiện. Thời gian làm bài thi cũng được hiển thị trong vùng này. Vùng dưới bên trái hiển thị các câu hỏi thuộc phần thi đang được thực hiện để thí sinh trả lời. Vùng bên phải hiển thị tổng hợp các phương án trả lời của thí sinh đối với các câu hỏi thuộc phần thi đang được thực hiện. Thí sinh có thể nhấp chuột vào số hiệu từng câu ở vùng bên phải để chuyển đến làm câu đó.

Bước 4: Chọn phương án trả lời

 

Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thí sinh kích chuột vào phương án mà thí sinh cho là đúng. Thí sinh có thể kích chuột vào bất kỳ vị trí nào trên dòng hiển thị phương án, không nhất thiết phải kích chuột vào nút chọn radio tương ứng với phương án. Phương án được lựa chọn sẽ được tô nền vàng, đồng thời được ghi nhận tại vùng hiển thị bên phải. Nếu thí sinh muốn thay đổi phương án lựa chọn thì kích chuột vào phương án khác trong cùng câu hỏi, phần mềm sẽ ghi nhận phương án mới và xóa ghi nhận phương án cũ.

 

Tại vùng hiển thị bên phải, thí sinh có thể theo dõi các câu hỏi đã được trả lời. Thí sinh có thể kích chuột vào số thứ tự của câu hỏi để chuyển nhanh đến câu hỏi trong vùng hiển thị câu hỏi.

Khi hết thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động thu bài của thí sinh. Nếu thí sinh hoàn thành bài thi trước thời gian cho phép và muốn nộp bài trước, hãy bấm nút <Nộp bài>.

 

Khi thí sinh bấm nút <Nộp bài>, phần mềm sẽ hỏi thí sinh có chắc chắn hay không.

Xác nhận nộp bài

 

Bước 5: Xem lại bài thi sau khi đã nộp bài

 

Khi đã nộp bài hoặc hết thời gian làm bài và bài làm được thu tự động, thí sinh sẽ được thông báo điểm đánh giá bài thi như hình sau.

Kết thúc làm bài thi

Hiền thị số câu hỏi thí sinh lựa chọn đúng và điểm quy đổi sang thang điểm 10.

- Thí sinh bấm vào nút "Xem lại bài thi và đáp án" để xem lại bài làm của mình.