Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của HS. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.

Tin về kỳ thi THPT quốc gia

 

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia

Bộ Công an được giao triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, đặc biệt là công tác bảo mật, vận chuyển đề và bài thi; Cục Hàng không tạo mọi điều kiện để việc vận chuyển đề thi bằng máy bay thuận lợi.
Ngày 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đối tượng được tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, trung cấp năm 2017

(GDVN) - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa ban hành văn bản 05 /2017/TT-BLĐTBXH có quy định đối tượng tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, trung cấp năm 2017.

 

Các đối tượng được tuyển thẳng

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng; tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) được tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp;

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực (ĐGNL), thiết kế, xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá trong giáo dục. Trung tâm đã và đang tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh bậc đại học và bậc sau đại học của ĐHQGHN, ngoài ra Trung tâm còn triển khai xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá năng lực, kiến thức của học sinh các bậc học từ Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông.