(Video VTC14) Đại học Quốc gia Hà Nội thi theo cách mới

 

Truyền hình VTC14 – Với mong muốn lựa chọn được lớp sinh viên chất lượng cao, trong 2 ngày 10, 11/2014 Đại học Quốc gia Hà Nội đã áp phương pháp thi mới của riêng mình để tuyển chọn các thí sinh đã đỗ vào trường và có nguyện vọng vào học hệ đào tạo đặc biết. Đây được xem là một trong những phương án tuyển sinh được kỳ vọng có hiệu quả tích cực.