(Video – Truyền hình Quốc hội) Thực hiện phương án tuyển sinh riêng, Đề thi của ĐHQGHN có khó không?

Trong khi các trường Đại học- Cao đẳng khác sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia để xét tuyển thì Đại học Quốc gia Hà Nội là trường duy nhất trong cả nước thực hiện phương án tuyển sinh riêng. (Phát sóng 21/3/2015)