Hội thảo Định hướng về đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Ngày 13/5/2017, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã được ĐHQGHN giao tổ chức Hội thảo định hướng về đổi mới kiểm tra, đánh giá tại ĐHQGHN, nhằm tổng kết công tác tổ chức thi đánh giá năng lực (ĐGNL) bậc đại học (ĐH) và sau đại học (SĐH) tại ĐHQGHN từ năm 2014-2016 và thảo luận về định hướng đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá tại ĐHQGHN trong thời gian tới tại Hòa lạc.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN; đại diện Ban Giám hiệu/Ban Chủ nhiệm Khoa; lãnh đạo phòng Đào tạo các trường thành viên, khoa trực thuộc; các chuyên gia chủ chốt tham gia xây dựng câu hỏi thi ĐGNL bậc ĐH và SĐH; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận thành công của kỳ thi ĐGNL bậc ĐH và SĐH tại ĐHQGHN trong giai đoạn 2014-2016 và cần tiếp tục duy trì theo phương thức phù hợp. Phó Giám đốc đồng thời đã nêu ra các định hướng mới trong kiểm tra, đánh giá của ĐHQGHN.

Tại hội thảo, Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã trình bày Báo cáo đánh giá về công tác tổ chức thi ĐGNL bậc ĐH tại ĐHQGHN từ năm 2014-2016  và đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá tại ĐHQGHN trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ của hội thảo,các đại biểu đã nghe một số tham luận của các chuyên gia, ý kiến của các đơn vị trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức thi ĐGNL bậc ĐH và SĐH thời gian qua, những thành công đã đạt được và các định hướng trong công tác khảo thí.

Bên cạnh các nội dung trên, hội thảo.còn tập trung thảo luận về xu hướng kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đại học và kỹ thuật trong xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực người học trong bối cảnh có những đổi mới trên thế giới và tại Việt Nam.

Sau khi nghe các ý kiến của các đơn vị, chuyên gia, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã kết luận về các định hướng đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá cần thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá người học để thực hiện các bước đổi mới tiếp theo, đi vào chiều sâu tại ĐHQGHN.

Một số hình ảnh về hội thảo

18596783_1695509703807378_699745844_o_0.jpg18553026_1695510747140607_1240846480_o.jpg18618411_1695511043807244_965546803_o.jpg18553898_1695513463807002_529315705_o.jpg

18552988_1695513673806981_923365573_o_0.jpg

VNU - CET