Trả lời:

 

Mỗi số CMND chỉ được xác nhận đăng ký một lần. Trường hợp các em sai thông tin có thể tải một mẫu phiếu đăng ký dự thi trên Website: Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Điền thông tin đầy đủ, chính xác. Trên đầu phiếu ghi rõ: Chỉnh sửa thông tin ở mục nào, cho hồ sơ có mã đăng ký trực tuyến là bao nhiêu? Sau đó các em gửi đến địa chỉ  của: Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã được ghi trên mẫu phiếu, để được chỉnh sửa.

 

Trả lời:

 

Các em phải nộp đúng mã dự thi và nội dung yêu cầu như đã nêu phía trên. Nếu có sai xót các em nên liên lạc với chi nhánh ngân hàng đã giao dịch để được giúp đỡ.